Vstupní brána k regionálním datům

zjistit víc zjistit víc

Co je datová platforma
PORTABO?

Portabo vzniklo za účelem snadnějšího přístupu a sdílení dat z veřejného sektoru. Poskytujeme uživatelům spolehlivé rozhraní pro práci s daty a umožňujeme jim data jednoduše vyhledávat, stahovat a analyzovat.

Spolehlivá regionální data

Stejně jako je Porta Bohemica pomyslnou vstupní branou do Čech, datová platforma Portabo je vstupní branou k regionálním datům a efektivní práci s nimi

Efektivní služby

Služby Portaba mohou využívat obce, města a kraj ke svým potřebám. Pomáháme ale i třetím stranám, které potřebují mít přístup k otevřeným datovým sadám pro jejich další zhodnocení.

Transparentní a open-source

Platforma je postavena na otevřeném zdrojovém kódu, což znamená, že se nemusíte vázat na konkrétního poskytovatele. To umožňuje efektivní a transparentní řízení projektů v oblasti městského plánování a rozvoje.

Realizované projekty


Portabo umožňuje vizualizaci dat, což usnadňuje jejich interpretaci a vytváření závěrů. To je zvláště užitečné v oblasti plánování městského rozvoje, kde mohou být různé aspekty projektů prezentovány v jasných a srozumitelných vizualizacích.


Projekty realizované skrze Portabo se již osvědčily v různých oblastech, jako je hromadná doprava, efektivnější energetické plánování obcí, monitoring vodních toků a mnoho dalšího. A to vše díky unikátní kombinaci technologie a participativního přístupu, který Portabo nabízí.Spolupráce


Vznik Portaba se datuje k 3. říjnu 2019, kdy sedm významných aktérů – Ústecký kraj, město Ústí nad Labem, město Děčín, město Litoměřice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, České vysoké učení technické a Inovační centrum Ústeckého kraje - podepsalo memorandum o spolupráci.

Od 1. února 2022 pak datová platforma přešla pod organizační záštitu Datového centra Ústeckého kraje, což umožnilo další rozšíření a zdokonalení této moderní platformy pro sběr a analýzu dat.

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4